Aiemmat vaalit

Seurakuntavaalit 2022

Olen ehdolla Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa Tulkaa kaikki -ryhmän listalla Vantaankosken seurakunnassa. Minua voivat äänestää kaikki Vantaankosken seurakunnan jäsenet (eli Myymäen, Kaivokselan, Martinlaakson alueella ja niiden lähistöllä asuvat). Länsi-Vantaan alueella on kaksi seurakuntaa: Vantaankosken ja Hämeenkylän seurakunnat. Olen ehdolla niin seurakuntaneuvostoon kuin yhteiseen kirkkovaltuustoonkin (Vantaalla käydään kahdet eri vaalit).

Tavoitteenani on aidosti yhdenvertainen, saavutettava, tasa-arvoinen ja esteetön seurakunta ja kirkko, joka toimii ekologisesti ja pyrkii rakentamaan rauhaa maailmaan. Seurakunta on meitä kaikkia varten. Kaikki ovat sen toimintaan lämpimästi tervetulleita. Kirkko kuuluu kaikille sen jäsenille. Ketään ei saa syrjiä seurakunnassa.

Toimintarajoitteisten ihmistenkin pitää voida toimia seurakunnissa, ja saada myös tukea seurakunnasta. "Ei mitään meistä ilman meitä" -periaatetta pitää kunnioittaa kirkkomme toiminnassa. Seurakunnan on kristillisen sanoman levittämisen lisäksi autettava kaikkia vaikeassa tilanteessa olevia, taisteltava oikeudenmukaisuuden puolesta ja eriarvoisuutta vastaan.

Kannatan tasa-arvoista avioliittoa. Rakkaus on tärkeintä, ei se onko puoliso eri vai samaa sukupuolta. "Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi". Olen ehdolla seurakuntavaaleissa, koska uskon Jumalaan ja arvostan kirkon työtä ja haluan olla mukana tekemässä kirkosta yhä yhdenvertaisemman ja tasa-arvoisemman.

Vähemmistöjen tulee olla mukana päätöksenteossa, siksi heitä tulee valita seurakuntiin. Annetaan ääni vaiennetuille. Jos, ja kun, minut valitaan seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuustoon, panostan etenkin haavoittuvassa asemassa oleville, kuten vammaisille henkilöille, tarkoitettuun toimintaan, yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, rauhantyöhön, ympäristövastuuseen ja viestinnän kehittämiseen.

Länsi-Vantaan väestö kasvaa vauhdilla lähivuosina, ja se tuo kirkolle tuloja, jos vaan seurakunnan veto- ja pitovoimasta pidetään kiinni. Vanhoista jäsenistä on pidettävä kiinni ja hankittava uusiakin. On tärkeää, että kirkon jäsenitä kysytään mitä he toivovat, ja kerätään heiltä palautetta.

Kirkon tulee olla rohkea haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten (muidenkin kuin kirkon jäsenten) puolestapuhuja ja auttaja sekä ihmisoikeuksien puolustaja ja eriarvoisuuden vastustaja, sanan julistamisen lisäksi. Vammaisen henkilön kirkkoon pääsyä tulee helpottaa, voisi olla vapaaehtoisia avustajia kirkkokahveilla ja yhteisiä kyytejä kirkkoon vammaisille henkilöille ja ikäihmisille. Yhteishenki on tärkeä asia, jokainen on otettava lämpimästi vastaan.

Olen suurella sydämellä seurakuntaan päättäjäksi pyrkivä vammais- ja järjestöaktivisti . Liityin itse kirkkoon, kun olin 15 vuotta vanha ja olen toiminut isosena rippileireillä.

Vuosien 2020-2022 ajan olen toiminut Vantaankosken seurakuntaneuvostossa. Olen ollut ensimmäinen varajäsen Tulkaa Kaikki -ryhmässä. Vantaan seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa olen ollut toinen varajäsen Tulkaa Kaikki -ryhmässä. Minulla on kokemusta seurakuntaneuvostossa ja kirkkovaltuustossa toimimisesta.

Olen innokas jatkamaan hyvin alkanutta työtäni seurakuntaneuvostossa ja kirkkovaltuustossa. Olen nostanut esille etenkin esteettömyys ja saavutettavuus -asioita, mutta taistellut myös haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten puolesta. Seurakunnat tekevät arvokasta työtä.

Olen viime vaaleissa allekirjoittanut (ja allekirjoitan uudelleenkin) Tulkaa Kaikki -ohjelman, globaali kirkko -ohjelman sekä tuen ilmastokirkkoni tavoitteita .

Luterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa voivat äänestää kaikki evankelisluterilaisen kirkon jäsenet, jotka ovat vähintään 16 v. Ikäraja on siis alhaisempi kuin muissa valtakunnallisissa vaaleissa. On tärkeää äänestää. Vain siten voit vaikuttaa siihen, ketkä tekevät päätöksiä seurakunnassasi.

Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakkoäänestys on 8.11-12.11.2022. Lisää tietoa seurakuntavaaleista sivulta.

Voit äänestä missä vain ennakkoäänestyspisteessä ja voit äänestää vain oman seurakuntasi ehdokasta. Tulkaa Kaikki -liike on valtakunnallinen puoluepoliittisesti sitoutumaton liike.

Haluamme edistää sitä, että kirkko on kaikkia jäseniään varten, ja että se toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Haluamme myös, että kirkko hillitsee toiminnallaan ilmastonmuutosta ja lajikatoa sekä edistää maailmanrauhaa. Huomio.: Vantaalla järjestetään kahdet eri vaalit ja niissä on käytössä eri ehdokasnumerot (pitää siis täyttää kaksi eri äänestyslappua), yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen vaalit.

Vaalin tulokset

Tulin valituksi Vantaan evl. seurakuntien kirkkovaltuustoon (156 ääntä) ja Vantaankosken seurakuntaneuvostoon (105 ääntä). 

Heta-liiton vaalit 2022

Olen ehdolla Heta-liiton (eli Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton) valtuustoon. Minua voit äänestää numerolla 32. Hetan valtuuston vaaleissa äänestetään postitse. Äänestysaika alkaa 3.10.2022 ja päättyy 14.10.2022. Äänestää voit siis jo ensi viikolla.

Kannattaa äänestää. Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä Heta tekee ja ketkä Hetassa päätöksiä tekevät. Heta-liiton jäsenet päättävät, keitä valtuustoon valitaan.

Heta-liiton ensimmäinen valtuusto aloitti työnsä tammikuussa 2020. Olen ollut Heta-liiton valtuustossa mukana nyt yhden kauden. Ja työskentely valtuustossa on ollut antoisaa. Olen oppinut paljon ja saanut myös hyödyttää tiedoilla ja kokemuksellani liittoa. Välillä olen ollut valtuuston ensimmäinen varajäsen ja välillä varsinainen jäsen.

Toivon, että voin jatkaa hyvin alkanutta työtäni valtuustossa. Tuntuu, että työ pääsi vasta alkuun ja paljon on vielä tehtävää. Hetan valtuustossa työskennellen oppi paljon uutta ja saa vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä Heta-liitto tekee.

Olen ehdolla, koska haluan jatkaa hyvin alkanutta työtäni. Koen myös, että meidän vammaisten ihmisoikeuksia, esteettömyyttä ja saavutettavuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pitää edistää monella rintamalla yhtä aikaa. Henkilökohtainen avustaja on usein välttämätön apu vammaisen ihmisen arjen sujuvuuden kannalta. Ja jos ei olisi henkilökohtaista apua, niin vain harva meistä vammaisista voisi käydä töissä, opiskella, harrastaa, tavata ystäviään ja sukulaisiaan taikka vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Henkilökohtaiseen apuun panostaminen on kannattavaa yhteiskunnalle. Henkilökohtainen avustaja on vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden mahdollistaja. Avustajat mahdollistavat monelle vammaiselle ihmiselle itsenäisen asumisen.

On syytä taata kaikille paljon apua arjessaan tarvitseville ihmisille oikeus henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtaisen avun voimavaraedellytys pitäisi poistaa lainsäädännöstä vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen yhteydessä. On muistettava., ettei työantajamalli ole ainoa henkilökohtaisen avun tuottamistapa.

Työantajamalliin turvautumisen lisäksi hyvinvointialue tai kunta voi: 1) toimia avustajan työantajana, 2) ostaa avustajapalvelut joltain yritykseltä (ostopalvelumalli) tai 3) myöntää asiakkaille palveluseteleitä, joiden avulla he voivat hankkia itselleen avustajan (palvelusetelimalli).

Mihin Hetan kannattaa ensi kaudella keskittyä?

Ensi kaudella on tärkeää puuttua määrätietoisesti vallalla olevaan työntekijäpulaan ja kehittää henkilökohtaisten avustajien koulutusta. Henkilökohtaisten avustajien palkkausta, työoloja ja työehtoja tulisi parantaa.

Olisi upeaa, jos Hetan ja JHL:n sopimasta työehtosopimuksesta tulisi yleissitova. Se vaatii, että ainakin puolet työnantajista kuuluu Heta-liittoon tai ainakin puolet työnantajamallin kautta työtä tekevistä avustajista kuuluu JHL:ään. On syytä tiedottaa nykyistä paremmin Heta-liitosta ja sen jäseneduista kaikille henkilökohtaisten avustajien työnantajille.

Hyvinvointialueet aloittavat työnsä 1.1.2023. On tärkeää, että asiakkaiden avustajapäätökset siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille ilman hankaluuksia, ja avustajien palkanmaksussa ei tule ongelmia. On varmistettava turvallinen siirtymä hyvinvointialueisiin. Heta-liiton on nyt korostettava tätä asiaa määrätietoisesti kannanotoissaan ja lausunnoissaan.

Lisää tietoa Hetan valtuuston vaaleista löydät sivulta.

#Heta, #Hetavaalit, #hetavaalit, #Elina2022, #HenkilökohtainenApu

Lyhyt esittely ehdokkaasta

Olen 45-vuotias vantaalainen järjestö- ja vammaisaktivisti ja FM, tilastotieteilijä. Olen Invalidiliiton ja Heta-liittojen valtuustojen jäsen. Toimin varavaltuutettuna (vas.) Vantaalla ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Haluan jatkaa hyvää työtäni Hetan valtuustossa.

Elän pitkäaikaissairaan, pienituloisen, vammaisen ja eläkeläisen arkea. Osaan tulkita tilastoja ja tutkimuksia. Avustajien työoloja ja -ehtoja ja palkkausta on parannettava. Suomen on kunnioitettava YK:n vammaissopimusta.

Kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettani, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Heta-liiton valtuustossa olisi hyötyä siitä, että:

1. Olen ollut yli kahdenkymmenen vuoden ajan aktiivinen muutamassa harvinaisen sairauden järjestössä. Minulla on siis paljon kokemusta toimimisesta järjestöistä. Olen vammais- ja järjestöaktiivi.

2. Olen toiminut Heta-liiton valtuustosta kolmen vuoden ajan. Haluan jatkaa hyvin alkanutta työtäni.

3. Tilastotieteilijänä osaan tilastoja ja tutkimuksia. Haluan oppia uutta. Teen kaiken sydämellä.

Miten kehittäisin henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Esimerkiksi työmarkkinatoimintaa, työehtosopimusta tai laajemmin toimintakenttää. On puututtava avustajapulaan. Pitää parantaa alan palkkausta ja työoloja ja -ehtoja. Heta-liiton ja JHL:n solmimasta työehtosopimuksesta tulee tehdä yleissitova. Se tapahtuu, kun yli puolet työnantajista tai työntekijöistä kuuluu liittoon. Heta-liittoon liittymisestä pitääkin tehdä houkuttelevampaa.

Kaikille arjessaan apua tarvitseville vammaisille pitää taata oikeus henkilökohtaiseen apuun. Jokaisella on oltava oikeus saada tarpeisiinsa nähden riittävä määrä avustajatunteja.

Miten kehittäisin Heta-liiton toimintaa?

Esimerkiksi vaikuttamis- tai sidosryhmätyötä tai varainhankintaa. Hetan on ohjattava enemmän resursseja vaikuttamistyöhön, varainhankintaan, neuvontaan ja ohjaukseen. Liittomme pitää ottaa kantaa ja näkyä useammin julkisuudessa. Liiton on edistettävä YK:n vammaissopimuksen toteutumista vammaisten arjessa. Jokaiselle arjessaan apua tarvitseville vammaisille pitää taata oikeus henkilökohtaiseen apuun. Liittomme kannanotoissa on korostettava avustajien merkitystä vammaisten arjelle, työssäkäynnille ja opiskelulle. Henkilökohtaiseen apuun panostaminen kannattaa.

Vaalin tulokset

Tulin valituksi Hetan valtuuston 2. varajäseneksi (39 ääntä). 

Tekstejä

Olen ehdolla Heta-liiton (eli Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton) valtuustoon. Minua voit äänestää numerolla 32. Hetan valtuuston vaaleissa äänestetään postitse. Äänestysaika alkaa 3.10.2022 ja päättyy 14.10.2022. Äänestää voit siis jo ensi viikolla.

Olen ehdolla Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa Tulkaa kaikki -ryhmän listalla Vantaankosken seurakunnassa. Minua voivat äänestää kaikki Vantaankosken seurakunnan jäsenet (eli Myymäen, Kaivokselan, Martinlaakson alueella ja niiden lähistöllä asuvat). Länsi-Vantaan alueella on kaksi seurakuntaa: Vantaankosken ja Hämeenkylän...