Eduskuntavaalit 2023 

- olen ehdolla numerolla 105 (Uusimaa, Vasemmisto)

Olen ehdolla 2.4.2023 pidettävissä eduskuntavaaleissa. Olen ehdolla Vasemmistoliiton listalla Uudellamaalla numerolla 105.

Tavoitteenani on yhteiskunta, jossa meillä kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään - haavoittuvassa asemassa olevillakin. Tavoitteenani on yhteiskunta, jossa kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan, ja joka on tasa-arvoinen, yhdenvertainen, saavutettava ja esteetön. Siellä jokaisella on riittävä toimeentulo ja kaikilla oikeus hyviin palveluihin tuloista riippumatta (mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus ja päivähoito). Ihmisarvoinen elämä ei saa olla kiinni siitä käytkö töissä vai et tai kuinka paljon palveluita tarvitset. Tavoitteenani on yhteiskunta, joka panostaa rauhantyöhön, eläintensuojeluun sekä ilmastomuutoksen ja lajikadon hillintään.

Seuraavissa vaaleissa huhtikuussa ratkaistaan se mihin suuntaan Suomi ja Eurooppa kulkee jatkossa. Ei leikata kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tuista ja palveluista. 

Tule mukaan vaalityöhöni

Vaalivoitto ei koskaan synny yksin. Lämpimästi tervetuloa mukaan vaalityöhön. Voit tukea työtäni muun muassa liittymällä tukijoukkoihin Nykyrin tukijoukot ja jakamalla sekä kommentoimalla some-julkaisujani ja kotisivujeni tekstejä. Voit myös ottaa rohkeasti minuun yhteyttä. Kaikki uudet ideat ovat tervetulleita.

Eduskuntavaalitavoitteeni lyhyesti

Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen, esteetön, saavutettava, maailmanrauhaa rakentava sekä ympäristöä, ilmastoa, ihmisoikeuksia ja eläimiä kunnioittava Suomi.

1. Vähennetään köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Korotetaan sosiaaliturvaa ja pieniä eläkkeitä sekä kriminalisoidaan alipalkkaus. 

2. Siirrytään vastikkeettomaan perustuloon, jonka suuruus on vähintään 1200 euroa kuukaudessa. 

3. Säädetään lakiin 12 euron vähimmäistuntipalkka. Kriminalisoidaan alipalkkaus.

4. Korotetaan omaishoidontukea ja Kelan vammaisetuuksia. 

5. Puututaan ruoan, polttoaineen ja sähkön hinnan nousuun. Kaikilla pitäisi olla oikeus ihmisarvoiseen elämään.

6. Ohjataan lisää rahaa hyvinvointipalveluihin sekä turvataan hyvinvointialueiden resurssit. Tuotetaan julkiset palvelut pääosin itse ja rajoitetaan hyvinvointipalveluilla voitontavoittelua. Taataan ihmisille hyvät julkiset palvelut terveissä tiloissa. Tuotetaan julkiset palvelut pääasiassa itse. Nopeutetaan palveluihin pääsyä. 

7. Hävitetään asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä.  

8. Parannetaan julkisen sektorin työntekijöiden työoloja ja -ehtoja sekä palkkausta.

9. Turvataan yleishyödyllisten toimijoiden, kuten järjestöjen ja vapaaehtoisuuden pohjalta toimivien urheilu- ja liikuntaseurojen, toimintaedellytykset.

10. Parannetaan haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja väliinputoajaryhmien asemaa ja palveluita. Puututaan syrjintään, häirintään, kiusaamiseen ja väkivaltaan nykyistä tehokkaammin. Perustetaan vammaisasiavaltuutetun virka sekä kartoitetaan ja korjataan uuden vammaispalvelulain epäkohdat.

11. Kehitetään yhteiskunnan esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Toteutetaan yhteiskunnan esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistävä valtakunnallinen monialainen hanke. 

12. Toteutetaan oppimisen tuen kokonaisuudistus, pienennetään ryhmäkokoja ja lisätään pienryhmä-, erityis- ja tukiopetusta kaikilla opintoasteilla. Kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua sekä lisätään opiskelupaikkoja korkeakouluissa. Opiskelijapaikkojen lisääminen vaatii sen, että korkeakouluihin palkataan lisää henkilökuntaa. 

13. Ohjataan rauhantyöhön ja ihmisoikeuksien edistämiseen enemmän resursseja. Puututaan ihmisoikeuksien loukkauksiin tehokkaammin. Hillitään aiempaa tehokkaammin ilmastonmuutosta ja luontokatoa. 

14. Taataan jokaiselle mahdollisuus tehdä ja nauttia kulttuurista, taiteista ja liikunnasta. Nostetaan kulttuurin ja taiteiden osuus valtion budjetista yhteen prosenttiin. Panostetaan lisäksi liikuntaan, nuorisotyöhön, taiteiden perusopetukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

Miksi Elina Nykyri (105, Uusimaa) olisi hyvä kansanedustaja?

Kutsun sinut rakentamaan kanssani Suomesta tasa-arvoisen, yhdenvertaisen, saavutettavan ja esteettömän maan, jossa jokaisen ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Otetaan yhdessä askel kohti Suomea, jossa on toimivat julkiset palvelut terveissä tiloissa. Otetaan askel kohti maata, jossa kaikilla on oikeus inhimilliseen toimeentuloon. Otetaan askel kohti maata, jossa saa apua ja tukea, kun sitä tarvitsee. Uudellamaalla asuva, raapusta äänestyslippuun numero 105 (Elina Nykyri), koska kaikilla meillä pitäisi olla oikeus elää ihmisarvoista elämää.

Minulla on osaamista, kokemusta ja tietoa pienituloisten, pitkäaikaissairaiden, vammaisten, työkyvyttömyyseläkeläisten ja harvinaissairaiden arjesta, palveluista ja tuista. Osaan ottaa asioista selvää, olenhan koulutukseltani filosofian maisteri, tilastotieteilijä. Olen tarmokas, ahkera, iloinen ja empaattinen. En anna helposti periksi ja osaan ratkoa ongelmatilanteita sekä tehdä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa. Osaan tulkita tilastoja, tieteellisiä artikkeleita, taulukoita sekä kuvioita. Minulla on kokemusta politiikassa, olenha ollut mukana politiikasssa 7 vuoden ajan. Olen alue- ja kuntavaravaltuutettu sekä järjestö- ja vammaisaktiivi. Olen toiminut aktiivisesti muutamassa potilasjärjestössä jo 20 vuoden ajan. 

Eduskunta tarvitsee kaiken ikäisiä ja kaikenlaisten väestöryhmien edustajia. Eduskuntaan tarvitsee kokemusasiantuntemusta ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien edustajia sekä vammaisia ihmisiä. Annetaan ääni vaiennetuille. Uudellamaalla asuva, valitse numero 105, koska kaikilla meillä pitää olla oikeus elää ihmisarvoista elämää. Meidän tulee myös hillitä ilmastonmuutosta ja luontokatoa sekä suojella eläimiä.


Elina Nykyrin (105, Uusimaa) vastaukset vaalikoneisiin

Vaaleja koskevia tekstejä

Luonnon monimuotoisuus on vaarassa. Ilmastonmuutos tapahtuu tässä ja nyt. Vastuu on meidän kaikkien. On siirryttävä sanoista tekoihin. Jos emme hillitse ilmastonmuutosta ja käynnissä olevaa lajien sukupuuttoa, ei pian ole elämää maapallolla, eikä ihmisiäkään.

Jokaiselle tulee taata mahdollisuus tehdä ja nauttia kulttuurista, taiteista ja liikunnasta. Mahdollisuus liikkua sekä tehdä ja nauttia kulttuurista, taiteista ja liikunnasta sekä kehittää luovia kykyjään ja itseilmaisun taitojaan kuuluu meille kaikille, taustasta riippumatta. Liikunnan, kulttuurin tai taiteen harrastaminen edistää tutkitusti...

Hyvinvointiin panostaminen nyt, tuo yhteiskunnalle säästöjä tulevaisuudessa. On sekä taloudellisesti että inhimillisesti järkevää panostaa ihmisten hyvinvointiin, hyviin julkisiin palveluihin ja hyvään sosiaaliturvaan. Se säästää yhteiskunnan varoja.

Tällaisina aikoina on syytä puhua siitä mitä on demokratia. On myös tärkeää puhua YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimuksesta (lyhyesti YK:n vammaissopimus).

Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus omaan kotiin Suomen kaltaisessa maassa. Asunto on perus- ja ihmisoikeus. On Suomen kaltaiselle hyvinvointivaltiolle häpeäksi se, että meillä on köyhyyttä ja asunnottomuutta. Kyllä Suomessa pitäisi kyetä kaikille ihmisille koti järjestämään. Esimerkiksi Vantaalla on tälläkin hetkellä paljon asuntoja tyhjillään.

Omaishoitajia on tuettava nykyistä enemmän. Omaishoidon tuesta on tehtävä lakisääteinen (nykyisen se on harkinnanvarainen tuki) ja on yhdenmukaistettava omaishoidon tuen palkkiot. Tämä vaatii lakimuutoksen. Mikäli minut valitaan kansanedustajaksi, aion tehdä kaikkeni, että omaishoitoa koskevaa lakia muutetaan ja omaishoitajien asema Suomessa...

Viittomakieli on paitsi monen kuuron äidinkieli, myös monen normaalisti kuulevan ihmisenkin. On paljon sellaisia normaalisti kuulevia ihmisiä, joiden vanhemmista toinen tai molemmat vanhemmat ovat kuuroja tai viittomakieltä käyttäviä. Myös monet ihmiset, jotka eivät pysty puhumaan, käyttävät viittomakieltä tai tukiviittomia arjessaan. Suomessa...