Elina Nykyri on ehdolla Heta-liiton valtuuston vaaleissa

24.09.2022

Olen ehdolla Heta-liiton (eli Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton) valtuustoon. Minua voit äänestää numerolla 32. Hetan valtuuston vaaleissa äänestetään postitse. Äänestysaika alkaa 3.10.2022 ja päättyy 14.10.2022. Äänestää voit siis jo ensi viikolla.

Kannattaa äänestää. Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä Heta tekee ja ketkä Hetassa päätöksiä tekevät. Heta-liiton jäsenet päättävät, keitä valtuustoon valitaan.

Heta-liiton ensimmäinen valtuusto aloitti työnsä tammikuussa 2020. Olen ollut Heta-liiton valtuustossa mukana nyt yhden kauden. Ja työskentely valtuustossa on ollut antoisaa. Olen oppinut paljon ja saanut myös hyödyttää tiedoilla ja kokemuksellani liittoa. Välillä olen ollut valtuuston ensimmäinen varajäsen ja välillä varsinainen jäsen.

Toivon, että voin jatkaa hyvin alkanutta työtäni valtuustossa. Tuntuu, että työ pääsi vasta alkuun ja paljon on vielä tehtävää. Hetan valtuustossa työskennellen oppi paljon uutta ja saa vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä Heta-liitto tekee.

Olen ehdolla, koska haluan jatkaa hyvin alkanutta työtäni. Koen myös, että meidän vammaisten ihmisoikeuksia, esteettömyyttä ja saavutettavuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pitää edistää monella rintamalla yhtä aikaa. Henkilökohtainen avustaja on usein välttämätön apu vammaisen ihmisen arjen sujuvuuden kannalta. Ja jos ei olisi henkilökohtaista apua, niin vain harva meistä vammaisista voisi käydä töissä, opiskella, harrastaa, tavata ystäviään ja sukulaisiaan taikka vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Henkilökohtaiseen apuun panostaminen on kannattavaa yhteiskunnalle. Henkilökohtainen avustaja on vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden mahdollistaja. Avustajat mahdollistavat monelle vammaiselle ihmiselle itsenäisen asumisen.

On syytä taata kaikille paljon apua arjessaan tarvitseville ihmisille oikeus henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtaisen avun voimavaraedellytys pitäisi poistaa lainsäädännöstä vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen yhteydessä. On muistettava., ettei työantajamalli ole ainoa henkilökohtaisen avun tuottamistapa.

Työantajamalliin turvautumisen lisäksi hyvinvointialue tai kunta voi: 1) toimia avustajan työantajana, 2) ostaa avustajapalvelut joltain yritykseltä (ostopalvelumalli) tai 3) myöntää asiakkaille palveluseteleitä, joiden avulla he voivat hankkia itselleen avustajan (palvelusetelimalli).

Mihin Hetan kannattaa ensi kaudella keskittyä?

Ensi kaudella on tärkeää puuttua määrätietoisesti vallalla olevaan työntekijäpulaan ja kehittää henkilökohtaisten avustajien koulutusta. Henkilökohtaisten avustajien palkkausta, työoloja ja työehtoja tulisi parantaa.

Olisi upeaa, jos Hetan ja JHL:n sopimasta työehtosopimuksesta tulisi yleissitova. Se vaatii, että ainakin puolet työnantajista kuuluu Heta-liittoon tai ainakin puolet työnantajamallin kautta työtä tekevistä avustajista kuuluu JHL:ään. On syytä tiedottaa nykyistä paremmin Heta-liitosta ja sen jäseneduista kaikille henkilökohtaisten avustajien työnantajille.

Hyvinvointialueet aloittavat työnsä 1.1.2023. On tärkeää, että asiakkaiden avustajapäätökset siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille ilman hankaluuksia, ja avustajien palkanmaksussa ei tule ongelmia. On varmistettava turvallinen siirtymä hyvinvointialueisiin. Heta-liiton on nyt korostettava tätä asiaa määrätietoisesti kannanotoissaan ja lausunnoissaan.

Lisää tietoa Hetan valtuuston vaaleista löydät sivulta.

#Heta, #Hetavaalit, #hetavaalit, #Elina2022, #HenkilökohtainenApu

Lyhyt esittely ehdokkaasta

Olen 45-vuotias vantaalainen järjestö- ja vammaisaktivisti ja FM, tilastotieteilijä. Olen Invalidiliiton ja Heta-liittojen valtuustojen jäsen. Toimin varavaltuutettuna (vas.) Vantaalla ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Haluan jatkaa hyvää työtäni Hetan valtuustossa.

Elän pitkäaikaissairaan, pienituloisen, vammaisen ja eläkeläisen arkea. Osaan tulkita tilastoja ja tutkimuksia. Avustajien työoloja ja -ehtoja ja palkkausta on parannettava. Suomen on kunnioitettava YK:n vammaissopimusta.

Kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettani, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Heta-liiton valtuustossa olisi hyötyä siitä, että:

1. Olen ollut yli kahdenkymmenen vuoden ajan aktiivinen muutamassa harvinaisen sairauden järjestössä. Minulla on siis paljon kokemusta toimimisesta järjestöistä. Olen vammais- ja järjestöaktiivi.

2. Olen toiminut Heta-liiton valtuustosta kolmen vuoden ajan. Haluan jatkaa hyvin alkanutta työtäni.

3. Tilastotieteilijänä osaan tilastoja ja tutkimuksia. Haluan oppia uutta. Teen kaiken sydämellä.

Miten kehittäisin henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Esimerkiksi työmarkkinatoimintaa, työehtosopimusta tai laajemmin toimintakenttää. On puututtava avustajapulaan. Pitää parantaa alan palkkausta ja työoloja ja -ehtoja. Heta-liiton ja JHL:n solmimasta työehtosopimuksesta tulee tehdä yleissitova. Se tapahtuu, kun yli puolet työnantajista tai työntekijöistä kuuluu liittoon. Heta-liittoon liittymisestä pitääkin tehdä houkuttelevampaa.

Kaikille arjessaan apua tarvitseville vammaisille pitää taata oikeus henkilökohtaiseen apuun. Jokaisella on oltava oikeus saada tarpeisiinsa nähden riittävä määrä avustajatunteja.

Miten kehittäisin Heta-liiton toimintaa?

Esimerkiksi vaikuttamis- tai sidosryhmätyötä tai varainhankintaa. Hetan on ohjattava enemmän resursseja vaikuttamistyöhön, varainhankintaan, neuvontaan ja ohjaukseen. Liittomme pitää ottaa kantaa ja näkyä useammin julkisuudessa. Liiton on edistettävä YK:n vammaissopimuksen toteutumista vammaisten arjessa. Jokaiselle arjessaan apua tarvitseville vammaisille pitää taata oikeus henkilökohtaiseen apuun. Liittomme kannanotoissa on korostettava avustajien merkitystä vammaisten arjelle, työssäkäynnille ja opiskelulle. Henkilökohtaiseen apuun panostaminen kannattaa.