Elina Nykyri on ehdolla seurakuntavaaleissa

24.09.2022

Olen ehdolla Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa Tulkaa kaikki -ryhmän listalla Vantaankosken seurakunnassa. Minua voivat äänestää kaikki Vantaankosken seurakunnan jäsenet (eli Myymäen, Kaivokselan, Martinlaakson alueella ja niiden lähistöllä asuvat). Länsi-Vantaan alueella on kaksi seurakuntaa: Vantaankosken ja Hämeenkylän seurakunnat. Olen ehdolla niin seurakuntaneuvostoon kuin yhteiseen kirkkovaltuustoonkin (Vantaalla käydään kahdet eri vaalit).

Tavoitteenani on aidosti yhdenvertainen, saavutettava, tasa-arvoinen ja esteetön seurakunta ja kirkko, joka toimii ekologisesti ja pyrkii rakentamaan rauhaa maailmaan. Seurakunta on meitä kaikkia varten. Kaikki ovat sen toimintaan lämpimästi tervetulleita. Kirkko kuuluu kaikille sen jäsenille. Ketään ei saa syrjiä seurakunnassa.

Toimintarajoitteisten ihmistenkin pitää voida toimia seurakunnissa, ja saada myös tukea seurakunnasta. "Ei mitään meistä ilman meitä" -periaatetta pitää kunnioittaa kirkkomme toiminnassa. Seurakunnan on kristillisen sanoman levittämisen lisäksi autettava kaikkia vaikeassa tilanteessa olevia, taisteltava oikeudenmukaisuuden puolesta ja eriarvoisuutta vastaan.

Kannatan tasa-arvoista avioliittoa. Rakkaus on tärkeintä, ei se onko puoliso eri vai samaa sukupuolta. "Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi". Olen ehdolla seurakuntavaaleissa, koska uskon Jumalaan ja arvostan kirkon työtä ja haluan olla mukana tekemässä kirkosta yhä yhdenvertaisemman ja tasa-arvoisemman.

Vähemmistöjen tulee olla mukana päätöksenteossa, siksi heitä tulee valita seurakuntiin. Annetaan ääni vaiennetuille. Jos, ja kun, minut valitaan seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuustoon, panostan etenkin haavoittuvassa asemassa oleville, kuten vammaisille henkilöille, tarkoitettuun toimintaan, yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, rauhantyöhön, ympäristövastuuseen ja viestinnän kehittämiseen.

Länsi-Vantaan väestö kasvaa vauhdilla lähivuosina, ja se tuo kirkolle tuloja, jos vaan seurakunnan veto- ja pitovoimasta pidetään kiinni. Vanhoista jäsenistä on pidettävä kiinni ja hankittava uusiakin. On tärkeää, että kirkon jäsenitä kysytään mitä he toivovat, ja kerätään heiltä palautetta.

Kirkon tulee olla rohkea haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten (muidenkin kuin kirkon jäsenten) puolestapuhuja ja auttaja sekä ihmisoikeuksien puolustaja ja eriarvoisuuden vastustaja, sanan julistamisen lisäksi. Vammaisen henkilön kirkkoon pääsyä tulee helpottaa, voisi olla vapaaehtoisia avustajia kirkkokahveilla ja yhteisiä kyytejä kirkkoon vammaisille henkilöille ja ikäihmisille. Yhteishenki on tärkeä asia, jokainen on otettava lämpimästi vastaan.

Olen suurella sydämellä seurakuntaan päättäjäksi pyrkivä vammais- ja järjestöaktivisti . Liityin itse kirkkoon, kun olin 15 vuotta vanha ja olen toiminut isosena rippileireillä.

Vuosien 2020-2022 ajan olen toiminut Vantaankosken seurakuntaneuvostossa. Olen ollut ensimmäinen varajäsen Tulkaa Kaikki -ryhmässä. Vantaan seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa olen ollut toinen varajäsen Tulkaa Kaikki -ryhmässä. Minulla on kokemusta seurakuntaneuvostossa ja kirkkovaltuustossa toimimisesta.

Olen innokas jatkamaan hyvin alkanutta työtäni seurakuntaneuvostossa ja kirkkovaltuustossa. Olen nostanut esille etenkin esteettömyys ja saavutettavuus -asioita, mutta taistellut myös haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten puolesta. Seurakunnat tekevät arvokasta työtä.

Olen viime vaaleissa allekirjoittanut (ja allekirjoitan uudelleenkin) Tulkaa Kaikki -ohjelman, globaali kirkko -ohjelman  sekä tuen ilmastokirkkoni tavoitteita .

Luterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa voivat äänestää kaikki evankelisluterilaisen kirkon jäsenet, jotka ovat vähintään 16 v. Ikäraja on siis alhaisempi kuin muissa valtakunnallisissa vaaleissa. On tärkeää äänestää. Vain siten voit vaikuttaa siihen, ketkä tekevät päätöksiä seurakunnassasi.

Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakkoäänestys on 8.11-12.11.2022. Lisää tietoa seurakuntavaaleista sivultaVoit äänestä missä vain ennakkoäänestyspisteessä ja voit äänestää vain oman seurakuntasi ehdokasta. Tulkaa Kaikki -liike on valtakunnallinen puoluepoliittisesti sitoutumaton liike. Löydät Tulkaa Kaikki -ryhmän vaaliohjelman sivulta Seurakuntavaaliohjelma 2022 - TULKAA KAIKKI

Haluamme edistää sitä, että kirkko on kaikkia jäseniään varten, ja että se toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Haluamme myös, että kirkko hillitsee toiminnallaan ilmastonmuutosta ja lajikatoa sekä edistää maailmanrauhaa. Huomio.: Vantaalla järjestetään kahdet eri vaalit ja niissä on käytössä eri ehdokasnumerot (pitää siis täyttää kaksi eri äänestyslappua), yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen vaalit.