Rauhantyöhön on ohjattava lisää resursseja

24.09.2022

Lopetetaan sodat. Hävitetään ydinaseet maailmasta. Emme tarvitse jatkuvaa sodan uhkaa, vaan rauhaa.

Rauhan eteen tehtävä työ on turvallisuuden ja ihmisoikeuksien eteen tehtävää työtä. Ihmisoikeudet eivät toteudu, jollei vallitse rauha. Rauhantyö on myös ilmastonmuutosta hillitsevää työtä ja luonnonsuojelua. Asevarustelu ja sodat kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja luontokatoa.

Ydinaseet ovat muutakin kuin valtatyökaluja. Ne ovat joukkotuhoaseita, joiden olemassaolo on jatkuva uhka ihmisille, eläimille ja luonnolle. Yhdellä ydinpommilla kykenee tuhomaan täysin laajan alueen. Huolehditaan, ettei ydinaseita käytetä enää koskaan. Ydinaseet on kiellettävä kaikissa maailman maissa. 

Meidän on tehtävä määrätietoista rauhantyötä ja kaikin keinoin vähennettävä sodan uhkaa. Kuten Vantaan Rauhanpuolustajat toteavat, pitää rauhanpolitiikkaa asettaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskiöön. Suomen valtion on panostettava rauhantyöhön ja rauhanjärjestöjen tukemiseen vähintään yhtä paljon kuin asevarusteluun ja armeijaan. Rauhantyöhön pitäisikin käyttää ainakin 2 prosenttia valtion budjetista. Rauhantyö on tällä hetkellä tärkeämpää kuin pitkään aikaan. Ukrainan sota on lopetettava. Venäjän on vedettävä joukkonsa pois Ukrainasta.

Meidän on tehtävä kaikkemme sen eteen, että Vantaa allekirjoittaa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)-kampanjan kaupunkivetoomukseen YK:n ydinasekieltosopimuksen puolesta, kuten Helsinki teki kesällä 2021. Aion tehdä kaikkeni asian eteen valtuustossa. ICAN:in kaupunkivetoomuksen on allekirjoittanut jo 400 kaupunkia 17 eri maasta. Kaikkien valtioiden, myös Suomen, pitää ratifioida YK:n ydinasekieltosopimus. Ei riitä, että kiellämme ydinaseiden tuomisen Suomen maaperälle, vaan meidän on oltava mukana ydinaseriisunnan eteen tehtävässä työssä.6.8.1945 pudotti Yhdysvallat Hiroshimaan atomipommin. Se tuhosi noin 69 % Hiroshiman kaupungista. 9.8.1945 toisti Yhdysvallat tekonsa Nagasakissa. Nagasakin ydinpommi tuhosi arviolta 40 % Nagasakin kaupungista. Hiroshiman rauhainmuistomuseossa voi nähdä, millaista jälkeä ydinräjähdyksestä seuraa.

Vuoden 1945 loppuun mennessä oli Nagasakin ydinpommi tappanut arviolta 74 000 ihmistä. Hiroshiman atomipommin arvioidaan ajan myötä tappaneen jopa 350 000 ihmistä. Lähes kaikki kasvillisuuskin hävisi ydinräjähdyksissä laajalta alueelta. Hiroshiman pommi tappoi ison osan Hiroshiman lääkäreistä ja tuhosi lähes kaikki sairaalat.

Ydinräjähdyksestä selvinneet eivät siksi saaneet mitään apua. Monet Hiroshiman ja Nagasakin ydinräjähdyksistä selvinneet menehtyivät ajan saatossa ydinsäteilyn aiheuttamiin syöpiin tai muihin vammoihin ja sairauksiin. Selvinneet myös kärsivät koko elämänsä ajan sosiaalisesta stigmasta eli heitä syrjittiin. 

Ydinpommit aiheuttivat suuren määrän keskenmenoja. Lapsikuolleisuuskin oli suurta. He, jotka olivat äitiensä kohduissa ydinpommien räjähtäessä, syntyivät usein kehitysvammaisina tai heillä oli jokin kasvuhäiriö. Heillä oli myös suuri riski saada syöpä. 

Meidän on opittava olemaan toistamatta menneisyyden virheitä. Hiroshiman rauhanpuistossa palaa rauhanliekki. Se sammutetaan vasta, kun viimeinenkin ydinase on hävitetty maailmasta. Toivotaan, että Hiroshiman rauhanliekki voidaan sammuttaa pian. 

Jos ei maailmassa ole rauhaa, eivät ihmisoikeudet, demokratia, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteudu. Vain jos maailmassa on rauha voivat kaikki ihmiset elää vapaata ja ihmisarvoista elämää. Vain rauhan aikana voimme säikyttää pohjoismaisen hyvinvointivaltion. Ja vain maailmassa, jossa ei ole sotia voimme tehokkaasti hillitä ilmastonmuutosta ja luontokatoa. 

Historia opettaa, että sodissa käytetään usein siviilejä aseena. Myös luonto kärsii. Etenkin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset kärsivät. Esimerkiksi Ukrainassa asuu miljoonia vammaisia henkilöitä, ikäihmisiä ja sairaita. He eivät pysty lähtemään pakoon sotaa. 

Keskitysleirit ja kansanmurhat kertovat, mitä jonkun ihmisryhmän vainoaminen pahimmillaan on. Jokaisen ihmisen pitäisi voida elää vapaana ja ilman jatkuvaa pelkoa. Meidän on tuettava ihmisten demokraattisia oikeuksia. 

Maailmassa vainotaan tälläkin hetkellä monia kansanryhmiä, esimerkiksi kurdeja. Suomi ei saa hyväksyä Turkin presidentti Erdoganin vaatimuksia. Valtiomme ei saa luovuttaa yhtään turvapaikanhakijaa tai kurdiaktivistia Turkkiin tapettavaksi. Meidän on myös vastustettava Venäjän suorittamia ukrainalaisten pakkosiirtoja leireille. Emme saa syrjiä venäjää äidinkielenään puhuvia ihmisiä. Meidän on myös edistettävä itsenäisen Palestiinan valtion perustamista. 

Päätän tekstini Martin Luther Kingin sanoihin: "Pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus". Meidän on otettava epäkohdat rohkeasti esille. Luovutaan ydinaseista ja tuodaan maailmaan rauha. #Rauha, #Rauhantyö, #Sodat, #EiYdinaseille, #Hiroshima, #Nagasak, #Ydinasekieltosopimus, #Kaupunkivetoomus