Hyvinvointiin panostaminen tuo yhteiskunnalle säästöä

26.09.2022

Hyvinvointiin panostaminen nyt, tuo yhteiskunnalle säästöjä tulevaisuudessa. On sekä taloudellisesti että inhimillisesti järkevää panostaa ihmisten hyvinvointiin, hyviin julkisiin palveluihin ja hyvään sosiaaliturvaan. Se säästää yhteiskunnan varoja. 

Kannattaa panostaa etenkin matalan kynnyksen palveluihin ja ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi laadukas varhaiskasvatus säästää selvästi lastensuojelun kuluja, ja, jos nyt leikkaamme varhaiskasvatuksesta, niin se varmastikin näkyy tulevaisuudessa kasvaneina lastensuojelun kuluina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kulut ovat sitä korkeampia, mitä kauemmin ihmiset joutuvat odottamaan pääsyä hoitoon. Onkin taloudellisesti ja inhimillisesti järkevää panostaa koronan takia kertyneiden hoitojonojen sekä hoivavelan ja oppimisvajeen purkamiseen. Nyt ei siis ole säästöjen aika. Pikemminkin nyt on aika panostaa hyvinvointipalveluihin. Vain siten pystymme purkamaan koronan aiheuttaman hoito-ja palveluvelan. 

Mitä enemmän yhteiskunta panostaa työllisyyspalveluihin, kuten tukee pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja työllistää työttömäksi tai lomautetuksi joutuneita, sitä enemmän yhteiskunta saa verotuloja ja sitä pienemmät ovat yhteiskunnan työllisyyden hoitokulut. Lama-aikana valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden, on taloudellisesti ja inhimillisesti järkevää harjoittaa elvyttävää politiikkaa.

Hyvä sosiaaliturva ja laadukkaat julkiset palvelut ovat ihmisoikeus- ja ilmastotekoja. Mitä sujuvampi, esteettömämpi ja kohtuuhintaisempi julkinen liikenne meillä on, sitä vähemmän liikenne saastuttaa. 

Sosiaaliturvaa ja pieniä eläkkeitä on nostettava selvästi ja sosiaali-, pelastus- ja terveydenhuollon maksuja selvästi kohtuullistettava. Pidemmällä ajalla tulisi siirtyä veroilla rahoitettaviin sote- ja pelastuspalveluihin sekä riittävän suureen perustuloon. Alipalkkaus on kriminalisoitava ja helpotettava sosiaaliturvaa saavien työssäkäymistä ja opiskelua. 

Ilmastonmuutoksen hillintä ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen osio, vaan kaikella ihmisen toiminnalla on vaikutusta ympäristöön. Ympäristövaikutukset onkin huomioitava kaikessa päätöksenteossa. 

Tarvitaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Etenkin pääkaupunkiseudulle tarvitaan paljon lisää kohtuuhintaisia asuntoja, koska tänne muuttaa jatkuvasti lisää väkeä.

#Elina2023, #Vasemmisto, #Vasemmistoliitto, #Uusimaa, #Eduskuntavaalit2023, #Eduskuntavaalit, #Hyvinvointi, #JulkisetPalvelut, #Ennaltaehkäisy, #Kaikille, #EiHarvoille