Viisas yhteiskunta tukee omaishoitajiaan

24.09.2022

Omaishoitajia on tuettava nykyistä enemmän. Omaishoidon tuesta on tehtävä lakisääteinen (nykyisen se on harkinnanvarainen tuki) ja on yhdenmukaistettava omaishoidon tuen palkkiot.  Tämä vaatii lakimuutoksen. Mikäli minut valitaan kansanedustajaksi, aion tehdä kaikkeni, että omaishoitoa koskevaa lakia muutetaan ja omaishoitajien asema Suomessa paranee. 

Omaishoidon tuen palkkioiden tasoa on yhdenmukaistettava ja korotettava. Lisäksi omaishoidon tuesta on tehtävä subjektiivinen etuus niille, jotka paljon apua ja tukea tarvitsevia omaisiaan hoitavat. Kaikissa kunnissa ja kaikilla hyvinvointialueilla pitäisi olla käytössä kolme omaishoidon tuen palkkion tasoa, nyt joissain kunnissa on käytössä vain kaksi tasoa. Nykyisellä omaishoidon tuen palkkiolla ei voi millään tulla toimeen.

Omaishoidon tuki ja omaishoidon tuen hoitopalkkioiden maksaminen tulee siirtymään hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Aluevaltuustot tulevat siis päättämään omaishoitajienkin asioista. 

Omaishoitajien jaksamista on tuettava nykyistä paremmin. Heidän pitää voida pitää lakisääteiset lomapäivänsä. Kunnan tai hyvinvointialueen tulee korvata omaishoidettavan sijais- tai tilapäishoito täysimääräisesti perheelle siltä ajalta kun on omaishoitaja on lomalla tai sairaana. Ei saisi olla niin, että omaishoidon tuesta iso osa kuluu sijaishoidon järjestämiseen omaishoidettavalle.

On muistettava, että eläkkeellä olevien omaishoitajien lisäksi meillä on paljon työikäisiä omaishoitajia. Osa heistä käy ansiotyössä. Osa elää omaishoidontuen varassa. 

Omaishoitajan jaksamista töissä tulee tukea. Moni omaishoitaja on nyt koronan takia uupunut. Omaishoitajat ovat olleet kovilla. Tähän on puututtava.

Omaishoitajuus tuo yhteiskunnalle arviolta 5.1 miljardia euroa säästöä vuodessa. Omaishoito on siis taloudellisesti kannattavaa ja myös inhimillistä.

Ketään ei saa pakottaa omaishoitajaksi. Omaishoitajuus on perheen oma valinta. Myös omaishoidettavan pitää voida vaikuttaa asiaan.  Omaishoitoa voidaan täydentää mm. henkilökohtaisella avulla (jos omaishoidettava on vammainen ihminen) taikka kotihoidolla- tai palveluilla.

Omaishoidontuki ei ole työsuhde eikä siitä saatava korvaus ole työtuloa, vaan palkkio. Omaishoito ei kosketa vain pientä joukkoa, vaan Omaishoitajaliitto ry:n mukaan Suomessa yli miljoona ihmistä on jotenkin sen kanssa tekemisissä. 

Pitää helpottaa työn ja omaishoidon yhteensovittamista ja parannettava omaishoitajan oikeutta vapaisiin. Usein ongelma on, ettei omaishoidettavalle löydy helposti paikkaa, missä viettää omaishoitajan vapaan ajan. Omaishoidon palkkio riippuu kunnasta ja palkkioita sekä niiden perusteita olisikin yhdenmukaistettava.  Yhdynkin Omaishoitajaliitto ry:n tavoitteeseen, että on saatava yhtenäiset kriteerit koko maahan omaishoidon palkkion määräytymiselle.

Kuntien valtionosuuksiin on vuosittain lisätty 75 miljoonaa euroa omaishoidontukia varten. Kuten Jaana Wessman toteaa, niin kuitenkin 50 kuntaa ilmoitti, ettei tuo lisämääräraha ollut vaikuttanut myönnettäviin omaishoidontukiin tai ohjautunut omaishoitoon. Se on väärin. 

Omaishoidon palkkiot ovat tällä hetkellä liian pieniä ja usein joutuu valittamaan, että saa edes alimman tuen. Niillä ei tule toimeen. Omaishoidon palkkiosta tulee tehdä lakisääteinen. Nyt sen myöntäminen on määrärahasidonnaista, eli kunnan rahatilanteesta kiinni. 

 Kela on tehnyt uuden linjauksen, jonka mukaan omaishoitajalle maksetaan aina minimipäiväraha hänen ollessaan äitiys-, isyys tai vanhempainlomalla, vaikka omaishoitajalla olisi ansiotuloja jäädessään vapaalle. Tällä Kelan käytännöllä ajetaan jälleen omaishoitajat alimpaan maanrakoon. Se myös asettaa omaishoitajat todella eriarvoiseen asemaan muihin perhevapaalla oleviin verrattuna. Vaadimmekin Vasemmistoliiton vammaisverkostossa ja vammaispoliittisessa työryhmässä, että omaishoidontuki ei saa pienentää Kelan maksamaa äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa. 

Tässä erään omaishoitajaäidin antama esimerkki: "Jos työtuloni olisivat vuodelta 2015 24.000€ ja jäisin äitiyslomalle 1.12.2017, saisin ilman omaishoitajuutta noin 4000€ 56 ekalta päivältä, alimman omaishoidon tuen kansa noin 1300 €. Eli 2kk ajalle tuki putoisi 2700 € ja kun tähän otetaan huomioon alin omaishoidontuki 420 €/kk niin saisin siis noin 1800 € vähemmän ensimmäiseltä 2kk jos olisin omaishoitaja alimmalla tuella vaikka olisin painanut 2015 duunia hulluna."

#Omaishoito, #Omaishoitajat, #Elina2023, #Eduskuntavaalit, #Vasemmisto

Olen kirjoittanut aiheesta enemmän Uuden Suomen blogiin useampaan otteeseen. Löydät tekstin sivulta https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/elina-nykyri/pidetaan-huolta-omaishoitajista/ ja sivulta Viisas hyvinvointialue tai kunta pitää huolta omaishoitajistaan!