Lämpimästi tervetuloa sivuilleni

Lämpimästi tervetuloa kotisivuilleni. Kaikenlainen asiallinen palaute kotisivuista ja siellä julkaistavista teksteistä on tervetullut. Toivottavasti viihdyt sivujen parissa.  

Kuka on Elina Nykyri? Eduskuntavaaliehdokas numero 105, Uusimaa (vasemmisto)

Olen Uudenmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokas Vasemmistoliitosta. Olen ehdolla numerolla 105. Olen vantaalainen (ja kaivokselalainen) kohta 46-vuotias vasemmistolainen kunta- ja aluevaravaltuutettu sekä vammais- ja järjestöaktiivi, joka on ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon sekä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asialla.

Olen

 • kunta- ja aluevaravaltuutettu Vantaalla sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (vasemmistoliitto) 
 • vammais- ja järjestöaktiivi (Suomen Turner- ja HAE -yhdistykset, Hetan ja Invalidiliiton valtuustot)
 • eduskuntavaaliehdokas, Uusimaa (vasemmistoliitto)
 • Vantaan evl. seurakuntien kirkkovaltuuston jäsen (Tulkaa Kaikki -ryhmä)
 • Vantaankosken seurakuntaneuvoston jäsen (Tulkaa Kaikki -ryhmä)
 • Invalidiliitton valtuuston jäsen (valtakunnalliset yhdistykset)
 • Hetan, Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton, valtuuston varajäsen
 • Vantaan hyvinvoinnin ja kaupunkikulttuurin lautakunnan jäsen
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen
 • Uudenmaan vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
 • Länsi-Vantaan Vasemmiston puheenjohtaja
 • Vasemmistoliiton vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja

Tulin kuntavaaleissa 2021 valituksi ryhmämme toiseksi varavaltuutetuksi Vantaalla ja aluevaaleissa 2022 valituksi ryhmämme toiseksi varavaltuutetuksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Olen Vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen, Uudenmaan vasemmiston varapuheenjohtaja ja Länsi-Vantaan vasemmiston puheenjohtaja. Olen myös Vantaan vasemmiston hallituksen jäsen, Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen. Olen kirkkovaltuuston jäsen ja seurakuntaneuvoston jäsen Vantaankosken seurakunnasta. Toimin Tulkaa Kaikki -ryhmässä.

Koulutukseltani olen filosofian maisteri. Pääaineeni oli tilastotiede, ja sivuaineina psykologia, yhteiskuntapolitiikka, matematiikka ja kasvatustiede. Olen tehnyt tutkimustyötä ja ollut aktiivisesti mukana erilaisten harvinaisten sairauksien yhdistysten toiminnassa. Politiikassa olen vaikuttanut tähän mennessä kuuden vuoden ajan.

Olen toiminut aktiivisesti kolmessa eri harvinaissairauden yhdistyksessä (HAE-yhdistys, Suomen Turner-yhdistys ja Harso ry). Turner-yhdistyksen hallituksessa olen toiminut yli 20 vuoden ajan, ja noista vuosista 7 on kulunut puheenjohtajana toimiessa (vuodet 2005-2012). Tällä hetkellä toimin Heta-liiton valtuustossa, Invalidiliiton valtuustossa, Turner -yhdistyksen hallituksessa ja HAE-yhdistyksen hallituksessa.

Tykkään musiikista. Harrastan laulua ja pianonsoittoa sekä lukemista. Tykkään myös uimisesta ja ulkoilemisesta. Asun kaksin aviomieheni kanssa Vantaalla. Minulla on laajat tiedot, osaaminen ja kokemus pienituloisen, vammaisen, pitkäaikaissairaan, harvinaissairaan ja työkyvyttömyyseläkeläisen arjesta, palveluista ja tuista.  Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen arkea ja minulla on kokemusta myös (epävirallisesta) omaishoitajuudesta. 

Uskon, että kaikki me olemme yhtä arvokkaita - ilman poikkeusta. Hyvinvointi kuuluu kaikille. Ihmisarvoinen elämä on meidän kaikkien oikeus. Rakennetaan yhdessä Suomi, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia sekä suojellaan ympäristöä, ilmastoa ja eläimiä. Maa, jossa kaikilla meillä, myös haavoittuvassa asemassa olevilla ihmisillä, on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Maa, jossa jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja päätöksiä tehdään luonnon ja ihmisten etu edellä - ei talous edellä. 

Minulle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, osallisuus, itsemääräämisoikeus, ympäristöystävällisyys ja uskonnonvapaus. Vastustan syrjintää, rasismia, vihapuhetta ja väkivaltaa. Uskon, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, vaikkakin erilaisia. Tulee kunnioittaa ihmisten erilaisuutta. Se on rikkaus.

Aluevaaleissa 2022 sain huikeat 264 ääntä ja kuntavaaleissa 2021 upeat 205 ääntä. Kuntavaaleissa 2017 olin ensimmäistä kertaa ehdolla ja sain vantaalaisilta tärkeät 92 ääntä. Eduskuntavaaleissa 2019 sain 373 ääntä ympäri Uuttamaata. Seurakuntavaaleissa marraskuussa 2022 tulin valituksi kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.

Vaikuttamistyötä ei tehdä koskaan yksin. Tarvitsen siihen teidän kaikkien tukea. Lämpimästi tervetuloa tukijoukkoihin. Ota rohkeasti yhteyttä. Yhdessä saamme paljon aikaan. Pääset mukaan tukiryhmään liittymällä Facebook-ryhmään nimeltä Nykyrin tukijoukot. 

Elinan eduskuntavaali-tavoitteet lyhyesti

 • Rakennetaan yhdenvertainen, tasa-arvoinen, esteetön, saavutettava ja ihmisoikeuksia kunnioittava Suomi.
 • Korotetaan sosiaaliturvaa ja pieniä eläkkeitä sekä kriminalisoidaan alipalkkaus. Puututaan ruoan, sähkön ja polttoaineen hintojen nousuun. Siirrytään vastikkeettomaan perustuloon, jonka suuruus on vähintään 1200 euroa kuukaudessa.
 • Taataan ihmisille hyvät julkiset palvelut terveissä tiloissaNopeutetaan palveluihin pääsyä.
 • Tuotetaan julkiset palvelut pääasiassa itse. Ei kilpailuteta ihmisille välttämättömiä palveluita. Kielletään hyvinvointipalveluilla voitontavoitteleminen. 
 • Parannetaan julkisen sektorin työntekijöiden palkkausta ja työoloja- ja ehtoja.
 • Panostetaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintään sekä rauhantyöhön. 
 • Puututaan ihmisoikeusloukkauksiin nykyistä tehokkaammin.
 • Turvataan yleishyödyllisten toimijoiden, kuten järjestöjen, toimintaedellytykset nykyistä paremmin.
 • Hävitetään asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä.
 • Parannetaan väliinputoajaryhmien, kuten vammaisten ihmisten ja vähemmistöjen, asemaa ja palveluita. Perustetaan vammaisasiavaltuutetun virka ja toimisto. 
 • Ohjataan lisää resursseja kultuuriin, taiteisiin, liikuntaan, nuorisotyöhön sekä taiteiden perusopetukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Nostetaan vtaiteiden ja kulttuurin budjetin osuus valtion budjetista yhteen prosentiiin.
 • Edistetään ihmisoikeuksia, maailmanrauhaa ja yhteiskunnan esteettömyyttä ja saavutettavuutta.
 • Säädetään 12 euron vähimmäistuntipalkka lakiin. Poistetaan asunnottomuus.
 • Puututaan tehokkaammin syrjintään, vihapuheeseen, väkivaltaan ja häirintään. Edistetään osatyökykyisten  ja vammaisten ihmisten työllistymistä.

Miksi Elina Nykyri (105, Uusimaa) olisi hyvä kansanedustaja?

Kutsun sinut rakentamaan kanssani Suomesta tasa-arvoisen, yhdenvertaisen, saavutettavan ja esteettömän maan, jossa jokaisen ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Otetaan yhdessä askel kohti Suomea, jossa on toimivat julkiset palvelut terveissä tiloissa. Otetaan askel kohti maata, jossa kaikilla on oikeus inhimilliseen toimeentuloon. Otetaan askel kohti maata, jossa saa apua ja tukea, kun sitä tarvitsee. Uudellamaalla asuva, raapusta äänestyslippuun numero 105 (Elina Nykyri), koska kaikilla meillä pitäisi olla oikeus elää ihmisarvoista elämää.

Minulla on osaamista, kokemusta ja tietoa pienituloisten, pitkäaikaissairaiden, vammaisten, työkyvyttömyyseläkeläisten ja harvinaissairaiden arjesta, palveluista ja tuista. Osaan ottaa asioista selvää, olenhan koulutukseltani filosofian maisteri, tilastotieteilijä. Olen tarmokas, ahkera, iloinen ja empaattinen. En anna helposti periksi ja osaan ratkoa ongelmatilanteita sekä tehdä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa. Osaan tulkita tilastoja, tieteellisiä artikkeleita, taulukoita sekä kuvioita. Minulla on kokemusta politiikassa, olenhan ollut mukana politiikasssa 7 vuoden ajan. Olen alue- ja kuntavaravaltuutettu sekä järjestö- ja vammaisaktiivi. Olen toiminut aktiivisesti muutamassa potilasjärjestössä jo 20 vuoden ajan.

Eduskunta tarvitsee kaiken ikäisiä ja kaikenlaisten väestöryhmien edustajia. Eduskuntaan tarvitsee kokemusasiantuntemusta ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien edustajia sekä vammaisia ihmisiä. Annetaan ääni vaiennetuille. Uudellamaalla asuva, valitse numero 105, koska kaikilla meillä pitää olla oikeus elää ihmisarvoista elämää. Meidän tulee myös hillitä ilmastonmuutosta ja luontokatoa sekä suojella eläimiä.

Ota yhteyttä

Sähköposti: elina.nykyri(at)gmail.com

Seuraa minua somessa: Facebook / Twitter / Instagram
Blogit: Uusi Suomi / Kansan Uutiset

Uusimmat kirjoitukset sivuilla

Lue uutuuksista ensimmäisten joukossa!

Luonnon monimuotoisuus on vaarassa. Ilmastonmuutos tapahtuu tässä ja nyt. Vastuu on meidän kaikkien. On siirryttävä sanoista tekoihin. Jos emme hillitse ilmastonmuutosta ja käynnissä olevaa lajien sukupuuttoa, ei pian ole elämää maapallolla, eikä ihmisiäkään.

Jokaiselle tulee taata mahdollisuus tehdä ja nauttia kulttuurista, taiteista ja liikunnasta. Mahdollisuus liikkua sekä tehdä ja nauttia kulttuurista, taiteista ja liikunnasta sekä kehittää luovia kykyjään ja itseilmaisun taitojaan kuuluu meille kaikille, taustasta riippumatta. Liikunnan, kulttuurin tai taiteen harrastaminen edistää tutkitusti...

Hyvinvointiin panostaminen nyt, tuo yhteiskunnalle säästöjä tulevaisuudessa. On sekä taloudellisesti että inhimillisesti järkevää panostaa ihmisten hyvinvointiin, hyviin julkisiin palveluihin ja hyvään sosiaaliturvaan. Se säästää yhteiskunnan varoja.